Op deze pagina vind je alle informatie, downloads en updates over het softwarepakket "GBtrain".

Wil je meer informatie of een licentie aanschaffen stuur mij dan een e-mail 'GBtrain @ spoor2club . nl'. Het e-mail adres is aan elkaar geschreven!

Recente updates:
-2 juli, Beta versie geplaatst.
-1 januari 2022, update GBtrain en setup.
-4 september, update GBtrain.

Deze software heeft tot doel meerdere gebruikers op eenvoudige en goedkope wijze gebruik te laten maken van een treinbesturing per PC. InitiŰle opzet is een systeem waarop meerdere gebruikers zich kunnen aanmelden m.b.v. rijregelaar (GBtrainControl) en dan treinen te laten rijden. Dit pakket is uitgebreid met een schakelbord om wissels/seinen, wisselstraten en sporen te schakelen (GBtrainSwitch), een informatiepunt (GBtrainInfopoint), een klok (GBtrainClock) en een automatiseringsmodule (GBtrainOmatic). Bovendien is bediening met tablets/smartphones mogelijk met het gebruik van JPtrainControl aan GBtrain, voor Apple gebruikers is er GBtrainController dit betreft een webbased controller.

Aanmelden doe je bij de Host in het lokale netwerk of direct op de PC waarop het Host programma staat. De Host verwerkt alle opdrachten van de cliŰnten naar de centrale (Uhlenbrock Intellibox« / Massoth Dimax« / Raptor Digital«), tevens worden bij een opdracht de overige cliŰnten bijgewerkt indien hun status aangepast dient te worden.

Het meest interessant aan dit pakket is het feit dat de cliŰnten op iedere willekeurige (Windows«) PC geplaatst kunnen worden en meerdere malen gestart kunnen worden. Het doorgeven van een trein aan de volgende gebruiker word op deze manier wel erg makkelijk. Het systeem kan op dit moment 512 cliŰnten bijhouden en hiervan de opdrachten verwerken.

Het Host programma kan alleen gebruikt worden indien je OF tester OF gebruiker bent. Om het Host programma te gebruiken vraag ik een (kleine) eenmalige vergoeding, de vergoeding staat omschreven in de handleiding. Stuur een email indien je interesse hebt voor het Host programma.

Om te controleren of het programma op je systeem functioneert kan je het programma installeren, inrichten en gebruiken met de beperking dat zolang je geen licentie hebt je maximaal 1 lokomotief, 1 wissel en 1 terugmeldcontact kan aanmelden.

Lopende verbeteringen zijn natuurlijk bug-fixes en verdere logische ontwikkelingen. Indien je een aanbeveling hebt ben ik daar natuurlijk in ge´nteresseerd.

De applicaties zijn inmiddels ook te laden met een configuratie wizard zodat alles met 1 druk op de knop gestart kan worden.

Toekomstige versies/updates/bugfixes zijn nooit aangekondigd. Echter zal ik wel periodiek deze pagina bijwerken met de bijgewerkte bestanden.


Beta versie:

Aan GBtrain worden er frequent uitbreidingen, aanpassingen en bugfixes doorgevoerd. Doorgaans word de reguliere versie bijgewerkt. Soms is een update dermate uitgebreid dat een Beta versie plaatsen nuttig is.

In deze Beta versie zijn er wijzingen doorgevoerd aan de verwerking van de inkomende data bij de Host en de client programma's. Tevens zijn er kleine aanpassingen gedaan en een enkele nieuwe optie.

De verwerking van de inkomende data is herzien en de controle of berichten correct zijn is uitgebreid. Daarnaast zal er in de tweede helft van 2023 overgestapt worden op een ander GBtrain protocol, deze Beta versie is voorzien van het nieuwe protocol en kan door de gebruiker geactiveerd worden.

Beta: Gewijzigd op:
GBtrain.zip 20220801 - 20:30


Wijzigingen in deze update:

BETA >
02-07-2022	Editor		Omatic routes; Announcement, bij wijzigen Clock positie de geluiden niet meer wissen
02-07-2022	Editor		Omatic routes; Clock bewerken, bij wijzigen Clock positie de rest van de parameters voor 
				het display niet meer wissen
02-07-2022	Editor		Switch spoorplannen, importeer optie maken zodat je net zoals bij de rijwegen uit een ander 
				bestand een of meerdere stations kunt importeren.
02-07-2022	GBtrain		Snelkoppeling, op kunnen geven welke configuratie geimporteerd/gebruikt moet worden.
02-07-2022	Protocol	Sinds het ontstaan van GBtrain in 2005 is het protocol niet altijd consequent geweest. 
				Met een inventarisatie op het huidige protocol is er een nieuw protocol bedacht. 
02-07-2022	GBtrain		In de Host en clienten is dit protocol geimplementeerd als optie om te activeren in de 
				ini bestanden (PV2). Het is de bedoeling de tweede helft van 2022 te gebruiken om eventuele 
				bugs te elimineren en in 2023 afscheid te nemen van het oorspronkelijke protocol.
02-07-2022	GBtrain		Configureren, heropenen routine aangepast.
02-07-2022	GBtrain		Configureren, export optie gemaakt. Wanneer de knop opslaan disabled is is deze knop enabled. 
				Deze optie slaat de configuratie op in het aangegeven bestand. Tevens komt hierin de data 
				van de Editor.
02-07-2022	GBtrain		Configureren, import optie gemaakt. Wanneer de knop opslaan disabled is is deze knop enabled. 
				Na het selecteren van een bestand worden alle apps + editor gesloten en in 
				GBtrain.ini en GBtrainEditor.ini worden de gegevens geplaatst uit het geselecteerde bestand.
02-07-2022	GBtrain		De automatische update geschikt gemaakt voor de Beta versie.
02-07-2022	Omatic/Editor	Bij het toevoegen van een variabele dan zie je die niet terug bij het scripttype Pauze. Na het 
				toevoegen van een DEL zie je de nieuwe VAR wel.
02-07-2022	Omatic/Editor	Bij het toevoegen van een Pauze in het scripttype 'Continueer rijden' resulteerde dit in een 
				lijst met pauzes & variabelen, hier dienen enkel de pauzes getoond te worden.
02-07-2022	Editor		Invoegen van een pauze mag maar 4 karakters lang zijn in plaats van 8 karakters.
< BETA

01-01-2022	Host		Het infopoint toont positie van een verwijderde trein, Host was niet voorzien om het 
				infopoint te voorzien met nieuwe informatie, opgelost.
01-01-2022	Host		Protocol Loconet, bij voorspan inconsistente richting wisseling van de voorspan. Opgelost 
				met een kleine interval.
01-01-2022	Control		Na instellen van een voorspan werkt de swap niet meer, opgelost.
01-01-2022	Editor		Tabblad Omatic rijwegen, toevoegen waarde in panel variabele kan je ook tekst invoeren. 
				Functies zoals HOUR(), MINUUT() en AUTO() worden als variabele ingevoerd maar niet bij de 
				Host door Omatic aangemeld.
01-01-2022	Omatic		AUTO() functie toegevoegd, te gebruiken bij variabelen en naar script indien. Met deze 
				functionaliteit is het mogelijk om te vragen of Omatic aan (1) / uit (0) staat.
01-01-2022	Omatic/Editor	Bij het scripttype 'Deactiveer' optioneel het mogelijk gemaakt om net zoals bij het 
				scripttype 'Activeer' een andere trein op de gekozen positie te deactiveren.
01-01-2022	Omatic		Lokale noodstop geintroduceert. Indien de treinen rijden (groene balk) kan je de lokale 
				noodstop uitsturen door met de rechtermuisknop op de (Starten/)Stoppen knop te drukken.
01-01-2022	Editor		Tabblad Omatic rijwegen, stap ongedaan maken toegevoegd (ook terug ongedaan maken).
01-01-2022	Host		Protocol GBtrain toegevoegd. Je kunt met dit protocol een Host als client instellen bij een 
				andere Host.
01-01-2022	Editor		Tabblad Omatic rijwegen, scherm herindelen, naar beneden brengen van de scriptregel editor. 
				Uitgebreidde voorwaarden kan er dan minimaal 1 getoond worden indien er een klein venster is.
01-01-2022	Editor		Tabblad Omatic rijwegen, knoppen 'volgend' en 'vorig' tabblad bleken wanneer er maar 1 extra 
				tabblad zichtbaar is verscholen te zijn. Knoppen op de voorgrond gebracht.


04-09-2021	Omatic		Mogelijk gemaakt om in de details een specifieke rijweg te kiezen. Dit is natuurlijk enkel 
				mogelijk indien er aan de voorwaarden wordt voldaan. Mogelijke opties hebben een gele 
				achtergrond kleur. Dubbel klik op een regel, de regel wordt groen. Dit betekent dat de trein 
				deze rijweg moet gaan rijden. Nogmaals dubbel klikken heft de keuze weer op.
04-09-2021	Switch		Indien een groep geen content had krijg je een foutmelding in de Switch. Dit is aangepast.
04-09-2021	Control		Snel toets voor Swap (w) en Reserve (r) toegevoegd.
04-09-2021	Host		Protocol DCC++ toegevoegd. Opmerking; nog niet 100% getest op functioneren!
Oudere wijzigingen


Setup:

Ben je een nieuwe gebruiker of wil je het pakket opnieuw installeren kan je de volgende setup downloaden en installeren. Wil je de huidige GBtrain versie opnieuw installeren om zo de nieuwste versies van de applicaties te krijgen maak dan wel eerst een kopie van je .ini en .lic bestanden in de GBtrain map naar een andere map. Plaats deze bestanden dan na de installatie weer terug in de GBtrain map om zo je originele instellingen te herstellen.

Bij de overstap van de oude GBtrain (tot versie 9 mei 2018) naar de nieuwe kan het zijn dat sommige ini bestanden niet meer 100% bruikbaar zijn. Bij het afsluiten worden deze opgeslagen in de nieuwe opmaak, corrigeer daarna de instellingen. Bij de Host dien je in tabblad 'Interfaces' het te gebruiken protocol toe te voegen.

Setup: Gewijzigd op:
GBtrain 20220101 - 09:00


Zip update:

Zip bestand met alle updates om eenvoudig alle applicaties zonder herinstallatie bij te werken. Plaats alle bestanden in zip in de GBtrain map.

Deze applicaties zijn ontwikkeld in een .Net omgeving en bieden voor de toekomstige Windows versie(s) een gewaarborgde functionaliteit. Bij de installatie van het setup programma word deze automatisch ge´nstalleerd indien deze niet op je PC aanwezig is. Indien de software niet werkt kan je bij Microsoft een installatie pakket downloaden en installeren.
De volgende link bevat de verwijzing naar de download: Microsoft .Net Versie 4.0

Het grote voordeel is dat de programma's niet ge´nstalleerd hoeven te worden, plaatsen en klaar!

 • Voor telefoons en tablets met Android als besturingssysteem heeft J. van Putten software ontwikkeld en kan hier gedownload worden.

  Wil je dat GBtrain automatisch zoekt naar updates, selecteer dan de gelijknamige optie in GBtrain door op het GB logo linksboven te klikken.

  Update: Gewijzigd op:
  GBtrain.zip 20220101 - 09:00


  Handleiding:

  Hoe GBtrain te gebruiken staat beschreven in de onderstaande handleiding. In deze handleiding word per onderdeel beschreven hoe het pakket functioneert. Vanuit de applicatie kan je de handleiding oproepen waarbij de handleiding geopend word op de pagina voor dat betreffende onderdeel uit het pakket.

  Handleiding: Gewijzigd op:
  GBtrain.pdf 20200801 - 08:00


  GBtrainController:

  Webbased rijregelaar om treinen te laten rijden. Deze optie is speciaal gemaakt zodat o.a. Apple gebruikers met hun iPhone of iPad met GBtrain een trein kunnen laten rijden. Het betreft een eenvoudige rijregelaar waarin een locomotief aangemeld kan worden, daarna kunnen de gebruikelijke knoppen bedient worden om de locomotief aan te sturen. Tevens is het mogelijk om wissels e.d. te schakelen, op het tabblad worden na ingave van een adres 32 wissels aangemeld.

  Webpagina Gewijzigd op:
  GBtrainController.html Beta versie


  Nieuwsbrieven:

  Nieuwsbrief: Gewijzigd op:
  Nummer 5 20200607 - 09:00
  Nummer 4 20190605 - 20:20
  Nummer 3 20180411 - 20:41
  Nummer 2 20160522 - 15:07
  Nummer 1 20150214 - 16:14


  Host addities:

  Plaats de volgende bestanden in dezelfde map als de Host wanneer je voor het eerst met het pakket gaat werken.

  Bestand: Gewijzigd op:
  GBtrainHostLanDE.lan 20220101 - 09:00
  GBtrainHostLanGB.lan 20220101 - 09:00
  GBtrainHostLanNL.lan 20220101 - 09:00


  Client addities:

  Voor het pakket zijn er diverse add-ons te downloaden. Deze geven meer afwisseling, hieronder een opsomming van downloads:

  Bestand: Gewijzigd op: Toelichting:
  Interop.WMPLib.zip 20220101 - 09:00 Een DLL bestand dat dient voor de Clock en Editor. Indien je GBtrain niet ge´nstalleerd heb plaats je dit bestand in dezelfde map waarin GBtrainClock / GBtrainEditor staat.
  GBtrainInfopoint.wav 20111203 - 23:00 Plaats dit bestand in dezelfde map waarin GBtrainInfopoint staat, bij een binnengekomen chat bericht zal dit geluid afgespeeld worden. Wil je een ander bestand laten afspelen kan dit ook plaats dan een wav bestand in deze map en hernoem het in "GBtrainInfopoint.wav".
  Sounds.zip 20120319 - 08:30 Plaats de geluidsbestanden in een map genaamd "Sounds" in de map waarin GBtrainClock.exe staat ge´nstalleerd. Tijdens automatisch bedrijf kan de klokmodule vervolgens deze en uw eigen bestanden aanroepen voor de stationsomroep installatie.
  GBtrainControlSkin.zip 20190319 - 08:30 Een set bestanden die geplaatst in dezelfde map of in een submap 'Skin' waarin GBtrainControl staat deze een eigen uiterlijk geven.
  GBtrainControlSkinDimax.zip 20190319 - 08:30 Een set bestanden welke geplaatst in dezelfde map waarin GBtrainControl staat deze een 'Dimax' uiterlijk geven.
  GBtrainControlSkinRaptor.zip 20190319 - 08:30 Een set bestanden welke geplaatst in dezelfde map waarin GBtrainControl staat deze een 'Raptor' uiterlijk geven.


  Voorbeelden configuraties:

  Plaats deze bestanden niet in speciale door Windows« aangemaakte mappen zoals bv. "Program Files". Dit i.v.m. het maken van wijzigingen in het ini bestand welke dan niet worden opgeslagen. Plaats de bestanden per configuratie in een map en maak bijvoorbeeld een snelkoppeling naar de map waarin GBtrainSwitch.exe geplaatst is.

  PENDEL_AB: Gewijzigd op:
  GB-OntwV1.ini 20140209 - 12:30
  GB-OntwV1.gif 20120109 - 23:00

  VELDBAAN: Gewijzigd op:
  GB-OntwV1.ini 20140209 - 12:32
  GB-OntwV1.gif 20090316 - 14:23

  Friedrichshafen 2018: Gewijzigd op:
  GB-OntwV100.ini 20181104 - 13:00
  GB-OntwV100.png 20181019 - 20:25
  Accessoires.png 20171207 - 11:39

  Bremen 2018: Gewijzigd op:
  GB-OntwV100.ini 20181125 - 14:18
  GB-OntwV100-voor.png 20181121 - 07:24
  GB-OntwV100-achter.png 20181121 - 07:24
  Accessoires.png 20171207 - 11:39

  Bad Salzuflen 2019: Gewijzigd op:
  GB-OntwV100.ini 20190118 - 13:49
  Biesot.png 20190114 - 06:47
  Jonker.png 20190106 - 10:12
  Putten.png 20190103 - 16:47
  Accessoires.png 20171207 - 11:39

  WISSELS: Gewijzigd op:
  Wissels_001-016.ini 20131125 - 13:50
  Wissels_16.gif 20120109 - 23:00
  Wissels_081-100.ini 20130901 - 22:38
  Wissels_20.gif 20120109 - 23:00